Avís legal

Estudi Puche SL és el titular de la Web carlespuche.com (d’ara endavant Lloc Web). La utilització del dit Lloc Web i dels seus continguts implica l’acceptació de totes i cadascuna de les condicions incloses en aquestes disposicions.

Tota la informació continguda en aquest Lloc Web així com el disseny gràfic, imatges, codis font, marques, noms comercials, denominacions, articles, informes, etc… estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial d’Estudi Puche SL.

En cap cas, l’accés al Lloc Web suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial dels drets de propietat intel·lectual o industrial esmentats, ni confereix cap dret d’utilització, traducció, adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, amb fins comercials, dels continguts esmentats sense la prèvia i expressa autorització d’Estudi Puche SL . Queden fora de perill els drets de l’Usuari de visualitzar i obtenir una còpia a la memòria cau de l’ordinador de l’usuari, com a reproducció transitòria i accessòria, sense que en cap cas estigui autoritzat per comunicar-la a tercers.

La infracció de qualsevol dels drets esmentats pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat segons els articles 270 i següents del Codi Penal.